O nás

budeme vaším partnerem

Společnost ALLGARD CZ s.r.o. vznikla v roce 2013 jako rodinná firma s cílem vytvořit službu založenou na komplexním a individuálním přístupu se zaměřením na spokojenost zákazníka.

Vždy se snažíme pro našeho zákazníka vymyslet nejvhodnější řešení v závislosti na pracovních podmínkách a konkrétních požadavcích. V praxi to znamená řešení celé problematiky povrchových úprav komplexně. Zvážení podmínek daného zákazníka, navržení nátěrového systému dle aktuálních podmínek a požadavků, dodávka vhodné aplikační techniky a zařízení včetně kompletního příslušenství, správné nastavení celého lakovacího procesu, proškolení obsluhy. Posoudíme konkrétní situaci, zajistíme komplexní inspekční činnost, případně provedeme audit celého lakovacího procesu.

​Společnost ALLGARD CZ s.r.o. vznikla v roce 2013 jako rodinná firma s cílem vytvořit službu založenou na komplexním a individuálním přístupu se zaměřením na spokojenost zákazníka.

Vždy se snažíme pro našeho zákazníka vymyslet nejvhodnější řešení v závislosti na pracovních podmínkách a konkrétních požadavcích. V praxi to znamená řešení celé problematiky povrchových úprav komplexně. Zvážení podmínek daného zákazníka, navržení nátěrového systému dle aktuálních podmínek a požadavků, dodávka vhodné aplikační techniky a zařízení včetně kompletního příslušenství, správné nastavení celého lakovacího procesu, proškolení obsluhy. Posoudíme konkrétní situaci, zajistíme komplexní inspekční činnost, případně provedeme audit celého lakovacího procesu.

V roce 2020

(čísla jsou zaokrouhlená)

0
litrů
prodané nátěrové hmoty
0
plechovek měsíčně
0
litrů
natónované barvy
NÁVRH

Náš obchodně technický tým vám navrhne to nejvhodnější řešení v závislosti na vašich pracovních podmínkách a konkrétních požadavcích.

PŘEDSTAVENÍ

Hotový návrh vám rádi předvedeme ve vašich prostorách a provedeme aplikační zkoušku, abychom se ujistili, že navrhnuté řešení je pro vás to, co požadujete.

REALIZACE

Před uvedením aplikačního zařízení nebo nátěrového systému do vašeho provozu vám naši aplikační technici proškolí operátory, kteří budou dané zařízení obsluhovat nebo aplikovat konkrétní nátěrovou hmotu.

SERVIS

Ve Šternberku u Olomouce provozujeme velké tónovací a servisní centrum, které nám umožňuje naše zákazníky zásobovat rychle a flexibilně. Vždy se snažíme o vytvoření dostatečné rezervy, aby dodání materiálu proběhlo v co nejkratším čase a zboží bylo vždy k dispozici.

společnosti, pro které jsme partnerem